آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دانيال ميرشكاريان بابكي

1384/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين فخارپور

1384/06/01